По-добрият контрол на Vectra® 3D идва с по-добра програма за сервиз.

По-добрият контрол върху паразитите, какъвто предлага Vectra® 3D е завършен само когато идва с експертна и отговаряща на очакванията на заетите ветеринарни лекари програма за сервиз.

FAQ Icon
Недоверие към продукта

Кликнете тук за отговори на въпроси и коментари, които собственици на домашни любимци са имали за Vectra® 3D.

Support Icon
Контакт

Кликнете тук за да се свържете с местния търговски представител на Сева.