Новини и публикации

Интересни статии и връзки за паразитите и друга свързана информация.

Copyright ©2024. All Rights Reserved.
CEVA

Запознат съм с изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност в частта му „Ветеринарномедицински продукти” – чл. 328 (1) и чл. 329 (3).

Декларирам, че съм ветеринарномедицински специалист.

Не сте ветеринарномедицински специалист? Посетете