Vectra® 3D a bezpečnost

Klinické studie bezpečnosti Vectra® 3D u psů.

Bezpečnost 3D Vectra ® byla nejenže stanovena experimentálně, v souladu s evropskými standardy, ale také na základě zkušeností ve Spojených státech od svého uvedení na trh v roce 2007. Všechny možné očekávané nežádoucí účinky byli přezkoumány z údajů v rámci farmakovigilance a experimentálních studií. Po podání 3D Vectra ®, bylo velmi zřídka hlášené přechodné zarudnutí, svědění a jiné známky reakce v místě aplikace. Obvykle vymizeli do 24 hodin po aplikaci. 

Gastrointestinální příznaky jako zvracení nebo průjem byly také hlášeny velmi vzácně. Přechodné kosmetické efekty (mokrý vzhled, slepení srsti a podsady) v místě aplikace byly hlášeny velmi vzácně, tyto změny však nejsou obvykle viditelné po 48 hodinách. Očekává se, že tyto účinky se vyskytují u méně než jednoho zvířetě z 10000.

Bezpečnost Vectra® 3D byla předvedena na štěňatech starých 7 týdnů, o hmotnosti minimálně 1,5 kg (Study 1001).

Dvacet čtyři štěňat bígla bylo rozdělených do 3 skupin. Každému psovi byla aplikována Vectra® 3D topicky každé dva týdny po dobu 12 za sebou jedoucích týdnů. První skupina dostávala maximální doporučenou dávku. Druhá a třetí skupina byly předávkované a dostávali dávku 3 až 5 krát vyšší než je maximální doporučená dávka.